ສາຍສາກລົດຍົນໄຟຟ້າ

ສາຍສາກລົດຍົນໄຟຟ້າ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ສາຍສາກລົດຍົນໄຟຟ້າ
EV Charging Cable    
ຍີ່ຫໍ້ : BREMI    

- ນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງຊາກໄຟຟ້າສຳລັບລົດຍົນໄຟຟ້າ ຊະນິດ 2/3    
- ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບລົດຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ຈີນ
- ມາດຕະຖານເອີຣົບ (German Brand)    
- ຮອງຮັບຍານຍົນໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດ
- ໄດ້ມາດຕະຖານ ISO ແລະ IEC 62196

NEV Charging Cable / Mode 3
• High-performance AC power plugs
• Smart and robust design (no screw)
• According to GB/T 20234.2 (China)
• Suitable for BEV and PHEV
• Highest safety requirements

ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກ
16A, with plug and connector Type GB/T
• 230 VAC 1p+N+PE as well as PP + CP
• 3x2.5mm² + 1x0.75mm² ; 5m or 7.5m
• Standard black or spiral black cable

32A, with plug and connector Type GB/T
• 230 VAC 1p+N+PE as well as PP + CP
• 3x6mm² + 1x0.75mm² ; km or 7.5m
• Standard black or spiral black cable

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ຄອນເນລ ກຸບ ( CONNOLS GROUP OF COMPANIES )
ກຸ່ມ ບໍລິສັດ Connols ປະກອບມີ ບໍລິສັດແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ຫຼາຍຮູບແບບ ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອຸດສາຫະກຳພານິດ ແລະ ລູກຄ້າເອກະຊົນໃນຫຼາຍຕະຫຼາດ

          ພວກເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສົບການໃນລະດັບຕ່າງ ໆ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລວຽກຫຼັກ ແລະ ຮັກສາຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວບຄຸນຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງຝັງເລິກຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດນັ້ນ ໆ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຫຼາຍຮູບແບບ ລວມເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທີ່ພິເສດແມ່ນໃນທຸກຮອບດ້ານຂອງວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈາກການຈັດການແບບເບັດເສັດວິສະວະກຳກະບວນການ ແລະ ບໍລິການຄລີນຣູມຄົບວົງຈອນ

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຄອນເນລ ເອັນຈິເນຍຣິ່ງ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 23 ເມສາ 1997 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການອະສັງຫາລິມະຊັບ

ບໍລິສັດ ພາທິກເຄິລ ເມຊູຣິ່ງ ເທັກນິກ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 11 ກັນຍາ 2000 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດຝຸ່ນໃນນ້ຳແລະໃນອາກາດ
2. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດຄ່າຄາບອນໃນນ້ຳ
3. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືສະແກນຮອຍຮົ່ວຂອງຟິວເຕີ
4. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄມີສຳລັບອຸດສາຫະກຳອິເລັກໂທຣນິກ
5. ວຽກກວດກາຫ້ອງຄລີນຣູມ
6. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ທົດສອບອຸດສາຫະກຳ

ບໍລິສັດ ຄິວທີທີ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 16 ມັງກອນ 1996 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລິການອອກແບບແລະວຽກກໍ່ສ້າງ                             
2. ບໍລິການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດ ໂອເອັນໂອ ໂຟລ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 27 ກໍລະກົດ 2007 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລະການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງຈັກການກໍ່ສ້າງ                          
2. ຮັບສ້າງອາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຄານພານິດ      

ບໍລິສັດ ຊີອີຊີ ຄອນຊັນແທັນ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 12 ຕຸລາ 2006 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລິການອອກແບບແລະຕົກແຕ່ງພາຍໃນ                 
2. ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳການອອກແບບກໍ່ສ້າງ
3. ບໍລິການຕີລາຄາການກໍ່ສ້າງໄຊ້ງານ

ບໍລິສັດ ໂຊກນະຄະຣາ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 12 ຕຸລາ 2006 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈໍ Digital Signage                                 
2. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Car Diagnostic                                     
3. ຈຳໜ່າຍແພລອຍນ້ຳ
4. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງບັນທຶກຮູບພາບວີດີໂອຈາກກ້ອງ
5. ຈຳໜ່າຍພັດລົມຕິດຝ້າເພດານ

ບໍລິສັດ ໄທ ສະປາກ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 29 ມີນາ 2007 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊາກໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ
2. ໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ເອສໂອເອສ ບິວນິກ ເອັນເຕີໄພ ພາດເນີຊິບ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 31 ຕຸລາ 2013 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບສະປາ

ບໍລິສັດ ໄອເອເອສ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ
ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອໂຮງງານ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ