ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ

ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ 
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ, ຊິວເລີ, ແອໂຮງງານ
Water cool Chiller
ຍີ່ຫໍ້ : Dunham-Bush

    ນຳໃຊ້ໃນການຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກບໍລິເວນປັບອາກາດ ໂດຍນ້ຳເຢັນຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກອາກາດ ຜ່ານ FCU ຫຼື AHU ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນໃນ Condenser ມີທັ້ງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ ແລະ ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ປະສິດທະພາບການເຮັດຄວາມເຢັນສູງ ແລະ ມີວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນຫຼາຍຮູບແບບດ້ວຍກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະສິດທິພາບການເຮັດຄວາມເຢັນ 

- DCLC_M Series Menectic Bearing Oil Free Centrifugal Chiller 90-800TR (316-2814kw)
- DCLC Series Centrifugal Chiller 300-4000TR (1055-14068kw)
- Water cooled chiller 12-1000TR (42-3517)
- AHRI ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະມີຄວາມຕົງ/ເກີນ ASHRAE 90.1
- ຄອມເພຣສເຊີ ແບບແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວນອນປະສິດທິພາບສູງ
- ຄອມເພຣສເຊີ ແບບດ່ຽວ/ຄູ່ ພ້ອມວົງຈອນອິດສະຫຼະ
 

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ຄອນເນລ ກຸບ ( CONNOLS GROUP OF COMPANIES )
ກຸ່ມ ບໍລິສັດ Connols ປະກອບມີ ບໍລິສັດແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ຫຼາຍຮູບແບບ ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອຸດສາຫະກຳພານິດ ແລະ ລູກຄ້າເອກະຊົນໃນຫຼາຍຕະຫຼາດ

          ພວກເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສົບການໃນລະດັບຕ່າງ ໆ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລວຽກຫຼັກ ແລະ ຮັກສາຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວບຄຸນຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງຝັງເລິກຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດນັ້ນ ໆ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຫຼາຍຮູບແບບ ລວມເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທີ່ພິເສດແມ່ນໃນທຸກຮອບດ້ານຂອງວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈາກການຈັດການແບບເບັດເສັດວິສະວະກຳກະບວນການ ແລະ ບໍລິການຄລີນຣູມຄົບວົງຈອນ

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຄອນເນລ ເອັນຈິເນຍຣິ່ງ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 23 ເມສາ 1997 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການອະສັງຫາລິມະຊັບ

ບໍລິສັດ ພາທິກເຄິລ ເມຊູຣິ່ງ ເທັກນິກ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 11 ກັນຍາ 2000 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດຝຸ່ນໃນນ້ຳແລະໃນອາກາດ
2. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດຄ່າຄາບອນໃນນ້ຳ
3. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືສະແກນຮອຍຮົ່ວຂອງຟິວເຕີ
4. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄມີສຳລັບອຸດສາຫະກຳອິເລັກໂທຣນິກ
5. ວຽກກວດກາຫ້ອງຄລີນຣູມ
6. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ທົດສອບອຸດສາຫະກຳ

ບໍລິສັດ ຄິວທີທີ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 16 ມັງກອນ 1996 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລິການອອກແບບແລະວຽກກໍ່ສ້າງ                             
2. ບໍລິການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດ ໂອເອັນໂອ ໂຟລ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 27 ກໍລະກົດ 2007 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລະການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງຈັກການກໍ່ສ້າງ                          
2. ຮັບສ້າງອາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຄານພານິດ      

ບໍລິສັດ ຊີອີຊີ ຄອນຊັນແທັນ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 12 ຕຸລາ 2006 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລິການອອກແບບແລະຕົກແຕ່ງພາຍໃນ                 
2. ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳການອອກແບບກໍ່ສ້າງ
3. ບໍລິການຕີລາຄາການກໍ່ສ້າງໄຊ້ງານ

ບໍລິສັດ ໂຊກນະຄະຣາ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 12 ຕຸລາ 2006 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈໍ Digital Signage                                 
2. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Car Diagnostic                                     
3. ຈຳໜ່າຍແພລອຍນ້ຳ
4. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງບັນທຶກຮູບພາບວີດີໂອຈາກກ້ອງ
5. ຈຳໜ່າຍພັດລົມຕິດຝ້າເພດານ

ບໍລິສັດ ໄທ ສະປາກ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 29 ມີນາ 2007 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊາກໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ
2. ໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ເອສໂອເອສ ບິວນິກ ເອັນເຕີໄພ ພາດເນີຊິບ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 31 ຕຸລາ 2013 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບສະປາ

ບໍລິສັດ ໄອເອເອສ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ
ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອໂຮງງານ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ