ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ

ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ, ຊິວເລີ, ແອໂຮງງານ
ຍີ່ຫໍ້ : Dunham-Bush

    ເຄື່ອງປັບອຸນຫະພູມນ້ຳເຢັນຊະນິດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນບໍ່ຫຼາຍ ສະດວກຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮັກສາເບິ່ງແຍງໃນໂຄງການທີ່ຂາດນ້ຳ ຫຼື ບໍ່ມີນ້ຳ ເຊິ່ງມີຄຸນນະພາບພໍ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງໄດ້ ແມ່ນຊະນິດ ຄອມເພຣສເຊີ ແບບຕັ້ງ ມີຄ່າ Kwi ຕ່ຳ ໃຊ້ນ້ຳຢາ 134A, 407C ເໝາະກັບວຽກງານອາຄານ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເທິງດາດຟ້າຂອງອາຄານ ທີ່ມີພື້ນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອາກາດ

- ຄອມເພຣສເຊີ ແບບແນວຕັ້ງ/ແນວນອນ
- ຂະໜາດ 10 – 520 TR 
- KW 35-1829
- AHRI Certified

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
AVX-B Series
Cooling Capacity from 115 to 470RT (406 to 1656kW). The AVX-B Series features:-
• High Efficiency Screw Chiller
• Inverter Driven Compressor
• Flooded Shell and Tube Evaporator
• Advanced Microprocessor Controller
• Unique Low Noise Control Design
• Suitable for Standard or High Ambient Application
• Environmentally Friendly
• AHRI Certified
• R134a

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
AVX-A Series
Cooling Capacity from 96 to 548RT (338 to 1929kW).
The AVX-A Series features:-
• High Efficiency Vertical Screw Compressors
• Flooded Shell and Tube Evaporator
• Advanced Microprocessor Controller
• Unique Low Noise Control Design
• Suitable for Standard or High Ambient Application
• Environmentally Friendly
• AHRI Certified
• R134a

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ACHX-B Series
Cooling Capacity from 90 to 395RT (317 to 1389kW).
The ACHX-B Series features:
• Single/Twin Compressors with Independent Circuits for Redundancy and Reliability.
• High Efficiency Horizontal Screw Compressors for Superior Performance
• Advance Microprocessor Controller
• Optional Micro-Channel Condenser
• Able to Operate up to 1150F (46°C) Ambient Temperature
• AHRI Certified
• R134a

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ACDS Series
Cooling Capacity from 35 -633 kW (10 – 180 TR) The ACDS Series features:
• Multiple Scroll Compressors
• High Efficiency Plate Heat Exchanger (PHE)
• High Efficiency and COP
• Available in Modular Design
• AHRI / ETL Certified *
• R410a

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ຄອນເນລ ກຸບ ( CONNOLS GROUP OF COMPANIES )
ກຸ່ມ ບໍລິສັດ Connols ປະກອບມີ ບໍລິສັດແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ຫຼາຍຮູບແບບ ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອຸດສາຫະກຳພານິດ ແລະ ລູກຄ້າເອກະຊົນໃນຫຼາຍຕະຫຼາດ

          ພວກເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສົບການໃນລະດັບຕ່າງ ໆ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລວຽກຫຼັກ ແລະ ຮັກສາຄຸ້ມຄອງລະບົບຄວບຄຸນຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງຝັງເລິກຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດນັ້ນ ໆ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຫຼາຍຮູບແບບ ລວມເຖິງການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທີ່ພິເສດແມ່ນໃນທຸກຮອບດ້ານຂອງວິສະວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈາກການຈັດການແບບເບັດເສັດວິສະວະກຳກະບວນການ ແລະ ບໍລິການຄລີນຣູມຄົບວົງຈອນ

ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຄອນເນລ ເອັນຈິເນຍຣິ່ງ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 23 ເມສາ 1997 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການອະສັງຫາລິມະຊັບ

ບໍລິສັດ ພາທິກເຄິລ ເມຊູຣິ່ງ ເທັກນິກ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 11 ກັນຍາ 2000 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດຝຸ່ນໃນນ້ຳແລະໃນອາກາດ
2. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດຄ່າຄາບອນໃນນ້ຳ
3. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືສະແກນຮອຍຮົ່ວຂອງຟິວເຕີ
4. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄມີສຳລັບອຸດສາຫະກຳອິເລັກໂທຣນິກ
5. ວຽກກວດກາຫ້ອງຄລີນຣູມ
6. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະ ທົດສອບອຸດສາຫະກຳ

ບໍລິສັດ ຄິວທີທີ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 16 ມັງກອນ 1996 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລິການອອກແບບແລະວຽກກໍ່ສ້າງ                             
2. ບໍລິການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ບໍລິສັດ ໂອເອັນໂອ ໂຟລ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 27 ກໍລະກົດ 2007 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລະການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງຈັກການກໍ່ສ້າງ                          
2. ຮັບສ້າງອາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອາຄານພານິດ      

ບໍລິສັດ ຊີອີຊີ ຄອນຊັນແທັນ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 12 ຕຸລາ 2006 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ບໍລິການອອກແບບແລະຕົກແຕ່ງພາຍໃນ                 
2. ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳການອອກແບບກໍ່ສ້າງ
3. ບໍລິການຕີລາຄາການກໍ່ສ້າງໄຊ້ງານ

ບໍລິສັດ ໂຊກນະຄະຣາ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 12 ຕຸລາ 2006 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈໍ Digital Signage                                 
2. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Car Diagnostic                                     
3. ຈຳໜ່າຍແພລອຍນ້ຳ
4. ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງບັນທຶກຮູບພາບວີດີໂອຈາກກ້ອງ
5. ຈຳໜ່າຍພັດລົມຕິດຝ້າເພດານ

ບໍລິສັດ ໄທ ສະປາກ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 29 ມີນາ 2007 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ
1. ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງຊາກໄຟຟ້າສຳລັບລົດໄຟຟ້າ
2. ໃຫ້ບໍລິການສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ເອສໂອເອສ ບິວນິກ ເອັນເຕີໄພ ພາດເນີຊິບ ສ້າງຕັ້ງເມື່ອ 31 ຕຸລາ 2013 ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວກັບສະປາ

ບໍລິສັດ ໄອເອເອສ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ
ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງແອໂຮງງານ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ